fbpx

Старт

200 евра

Стандарден дизајн
Бесплатен хостинг
Бесплатен домен
Емаил адреси (1GB)
Маркетинг промоција на новата веб страна
Рок на изработка 5 дена

Про 1

400 евра

Професионален дизајн
Бесплатен хостинг
Бесплатен домен
Емаил адреси (2GB)
Маркетинг промоција на новата веб страна
Рок на изработка 10 дена

Про 2

600 евра

Професионален дизајн (напреден процес)
Бесплатен хостинг
Бесплатен домен
Емаил адреси (5GB)
Про фотографирање
Маркетинг промоција на новата веб страна
Рок на изработка 15 дена