fbpx

Со користењето и/или посетувањето на интернет-страницата www.insoft.mk „Инсофт Дизајн”, и/или која било под интернет-страница на www.insoft.mk и со користењето на некоја од услугите на Инсофт Дизајн, Вие се согласувате со Договорот за правилата и условите за користење на услугата и со политиката на приватност. Доколку не се согласувате со некој од овие услови, Ве молиме да не ја користите интернет-страницата Инсофт Дизајн.